Våra bilar hyrs ut över hela landet och ibland uppstår behov av att transportera bilar mellan olika orter.

När detta inträffar erbjuder vi därför gratis förflyttning av bilen. Det enda som fordras är att en transporthandling skrivs med uppgifter på föraren med namn, adress, telefon, körkortsnummer, resmål och dylikt.

Om du åker omvägar kan viss bränslekostnad utgå. Här nedan kan du se vilka bilar som vi just nu har intresse av att få förflyttade - gör intresseanmälan här!


Gratis hyrbil enväg

All Ways Hyrfordon AB. Sadelvägen 12, 302 62 Halmstad.

Telefon Halmstad: 035-21 22 20. Stockholm: 08-79 20 022. Fax: 035- 21 22 80 Epost: info@allwayshyrfordon.se

Plusgiro: 766 40-2 Bankgiro: 5206-0134 Regnummer: 556547-6669 Innehar F-skattebevis