Bolaget bildades 1997 och ägs av Ing-Marie och Peter Davidsson. Förutom traditionell biluthyrning är bolaget inriktat på uthyrning av arbetsbilar, specialfordon och turnébilar.

Bilarna uthyres över hela landet med en allt ökande efterfrågan. Företaget som är märkesoberoende har en ständigt ökande vagnpark och betjänar såväl myndigheter som företag och privatpersoner. I Halmstad bedrivs även bilrekonditionering, bilservice och bilförsäljning.

All Ways Hyrfordon AB. Sadelvägen 12, 302 62 Halmstad.

Telefon Halmstad: 035-21 22 20. Stockholm: 08-79 20 022. Fax: 035- 21 22 80 Epost: info@allwayshyrfordon.se

Plusgiro: 766 40-2 Bankgiro: 5206-0134 Regnummer: 556547-6669 Innehar F-skattebevis